50310XU

Product code 50310XU
Category 1 - H1
Brand GE

50310

Base:  P14,5S
Code:  50310XU
Type:  H1+90%
Volt:  12
Watt:  55